Warszawa 00-838, ul. Prosta 69 IV piętro

Zasady przyjęcia na stacjonarną formę nauki

Na stacjonarną formę szkolenia przyjmowane są osoby od 15 roku życia.

Aby móc przystąpić na stacjonarną formę szkolenia w Akademii Komputerowej, abiturienci powinni przejść przez wstępną rozmowę weryfikacyjną.

Podczas rozmowy wstępnej na specjalizację „Programowanie” i „Sieć i bezpieczeństwo cybernetyczne”, abiturient powinien wykazać poziom wiedzy wystarczający do adekwatnego przyswojenia materiału nauczania, to znaczy, powinien być pewnym użytkownikiem komputera:

 • Praca w systemie operacyjnym Windows 7;

 • Praktyczne umiejętności pracy ze standardowymi aplikacjami Windows 7;

 • Praca z plikami i folderami;

 • Instalowanie i usuwanie programów;

 • Korzystanie z programów archiwizujących;

 • Praca z programami antywirusowymi;

 • Przygotowanie dokumentów przy użyciu programu Microsoft Word;

 • Analiza i przetwarzanie informacji przy użyciu programu Microsoft Excel;

Znać podstawy logiki algorytmicznej:

 • Pojęcie algorytmu;

 • Przykłady ułożenia najprostszych algorytmów;

Znać podstawową matematykę na poziomie programu szkolnego:

 • Rozwiązywanie najprostszych zadań na znajdowanie % (lub ułamków) liczby;

 • Budowanie wykresów podstawowych funkcji;

 • Wykonanie działań z ułamkami;

Znać arytmetykę dwójkową:

 • systemy obliczania;

 • definicję  bitów i bajtów.

 

W rozmowie wstępnej na specjalizację „Grafika komputerowa i design” abiturient powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

 • Praca w systemie operacyjnym Windows 7;

 • Praktyczne umiejętności pracy ze standardowymi aplikacjami Windows 7;

 • Praca z plikami i folderami;

 • Instalowanie i usuwanie programów;

 • Korzystanie z programów archiwizujących;

 • Praca z programami antywirusowymi;

 • Przygotowanie dokumentów przy użyciu Microsoft Word;

 • Analiza i przetwarzanie informacji przy użyciu Microsoft Excel.

 

Rozmowy wstępne odbywają się od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00.

Abiturienci, którzy nie zaliczą rozmowy, mogą odbyć kursy (indywidualne lub grupowe) w celu przygotowania się do przyjęcia do Akademii.

Po ukończeniu danych kursów zdają egzamin, w wyniku którego przypisywani są  do stacjonarnej/niestacjonarnej formy szkolenia.

Po zaliczeniu rozmowy wstępnej, przy zawieraniu umowy abiturient powinien przedstawić dokumenty:

 • dowód tożsamości (kopia);

 • PESEL;

 • 4 zdjęcia 3×4;

 • dokument o wykształceniu/ (kopia).

Хотите получить набор демонстрационных электронных уроков полустационара?


Tak
Nie

Wypełnij poniższy formularz


Wprowadź kod sms do sprawdzenia


Получите книгу: «Как воспитывать ребенка. Советы известных людей»


Tak
Nie

Wypełnij poniższy formularz


Пройти

Wypełnij poniższy formularz