Warszawa 00-838, ul. Prosta 69 IV piętro

Zasady przyjęcia na stacjonarną formę nauki

Na stacjonarną formę szkolenia przyjmowane są osoby od 15 roku życia.
Aby móc przystąpić na stacjonarną formę szkolenia w Akademii Komputerowej, abiturienci powinni przejść przez wstępną rozmowę weryfikacyjną.
Podczas rozmowy wstępnej na specjalizację „Programowanie” i „Technologie sieciowe i administrowanie systemów informatycznych”,abiturient powinien wykazać poziom wiedzy wystarczający do adekwatnego przyswojenia materiału nauczania, to znaczy, powinien być pewnym użytkownikiem komputera:

Przeczytaj więcej

Zasady przyjęcia na niestacjonarną (wieczorową i weekendową) formę nauki

Na niestacjonarną (wieczorową i weekendową) formę nauki przyjmowane są osoby w wieku od 18 lat, mające staż pracy na komputerze nie mniejszy niż 2 lata.
Przy zapisaniu się na niestacjonarną formę nauki w Akademii Komputerowej STEP abiturienci powinni zaliczyć wstępną rozmowę weryfikacyjną.
W trakcie rozmowy wstępnej abiturient powinien wykazać poziom wiedzy wystarczający do adekwatnego przyswojenia materiału nauczania, to znaczy abiturient powinien być pewnym użytkownikiem komputera:

Przeczytaj więcej

Zasady przyjęcia do Małej Akademii Komputerowej

Do Małej Akademii Komputerowej przyjmowane są dzieci w wieku od 9 do 14 lat.
Nie ma wstępnych egzaminów i rozmów.

Umowę zawiera się z jednym z rodziców przy przedstawieniu niezbędnych dokumentów i uregulowaniu opłaty.

Хотите получить набор демонстрационных электронных уроков полустационара?


Tak
Nie

Wypełnij poniższy formularz


Wprowadź kod sms do sprawdzenia


Получите книгу: «Как воспитывать ребенка. Советы известных людей»


Tak
Nie

Wypełnij poniższy formularz


Пройти

Wypełnij poniższy formularz